فارسی (Persian/Farsi)

by | يوليو 15، 2016

]دربارهی ما

به تنهایی به هر مشاور تحصیل در خارج از کشور و یا به اصطلاح آژانس استخدام اتکا نکنید چرا که آنها

به منافع شما فکر نمی کنند. بسیاری از آن ها ممکن است به دنبال گرفتن حق کمیسیون از موسسات،

دانشگاه ها و کالج های غیر معتبر و یا با رتبه پایین در ایالات متحده باشند. آنها منافع شما را برای سود

.خود نادیده می گیرند

شعار سایت ما این است: “فریب نخورید”. ما می خواهیم شما با کمک دانش و اطلاعات مورد نیاز برای

ادامه تحصیل در ایالات متحده، موفق باشید. بنابراین فریب تبلیغات مشاوران، آژانس ها و دانشگاه ها را

.نخورید

:سایت ما برای شماست تا بتوانید

.به سادگی لیست موسسات و دانشگاه های معتبر با هزینه مناسب را بررسی کنید (A)

 جستجوی اصلی را انجام داده و گزینه های مناسب را محدود کرده و در اختیار شما College-USA.org)

قرار می دهد. اعتبار هر موسسه نیز به شما نشان داده می شود. در مورد چگونگی سنجش اعتبار

(.هر موسسه بیشتر بخوانید

که دارای اهمیت بالایی است اطلاعات “(Return of Investment) در مورد “بازگشت سرمایه (B)

.کسب کنید

از هزینه تحصیل در دانشگاه، اجاره و زندگی، بورس های تحصیلی، سیستم حمل و نقل، نرخ (C)

.جرم و امنیت، به همراه تفریحات و سرگرمی های موجود در دانشگاه آینده خود آگاه شوید

با دانشجوهای بین المللی تازه از کشور خود و افرادی که دغدغه های مشابه شما در مورد تحصیل (D)

.در ایالات متحده دارند، آشنا شوید

 داستان زندگی دانشجویان بین المللی را بشنوید و با نظرات آن ها در مورد زندگی در ایالات (E)

.متحده آشنا شوید

 .صفحه های مورد علاقه خود را “پین” کنید (F)

.از جدیدترین اخبار و اعلان های رسمی مطلع شوید (G)

ما انجمنی هستیم برای تمام دانشجویان بین المللی حاضر و یا افرادی که قصد تحصیل در آینده نزدیک در

.ایالات متحده را دارند

!به ما بپیوندید

 


التعليم هو أقوى سلاح يمكنك استخدامه لتغيير العالم. - نيلسون مانديلا